פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

קרנות פנסיה

קרנות פנסיה
מידע בסיסי על קרנות פנסיה, איזון אקטוארי, הסדר קרנות פנסיה ותיקות,
ופירוט סוגי קרנות פנסיה הקיימים היום.


קרן פנסיה ותיקה שבהסדר
פרטים על קרן פנסיה ותיקה שבהסדר: הפרשות לקרן, דמי ניהול,
תשואה על ההשקעות, גורמים הקובעים את זכויות המבוטח.


הקפאת זכויות בקרן הפנסיה הותיקה שבהסדר
בדר"כ למבוטח שנמצא בקרן הפנסיה הותיקה שבהסדר כדאי להשאר בקרן ולהמשיך להפריש אליה.
יחד עם זאת ישנם מצבים בהם כדאי להקפיא זכויות ולעבור לקרן פנסיה חדשה.


קרן פנסיה חדשה מקיפה
מאפייני קרן הפנסיה חדשה מקיפה, קרן תשואה, דמי ניהול, גובה ההפרשות, משיכת כספים הונית,
והגורמים המשפיעים על זכויות המבוטח.


קרן פנסיה חדשה כללית
מאפייני קרן הפנסיה חדשה כללית, פנסיית יסוד ופנסיה רגילה, תשואה על ההשקעות ודמי ניהול.
הבדלים בין קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית, למי מיועדת קרן פנסיה כללית.


אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני